|
|

همه مطالب ستون مجلات

1-19-2017 10-02-10 AM
شما سواد تبلیغات و بازاریابی ندارید! – قسمت دوم

برای خواندن مطلب در ستون اختصاصی اینجانب در پایگاه خبری ارتباط امروز، وارد لینک زیر شوید :  http://www.ertebatemrooz.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/427-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-2.html  

10-dey-95
کابوسی به نام مارکتینگ در اینستاگرام و تلگرام

درج مطلب اینجانب تحت عنوان ” کابوسی به نام مارکتینگ در اینستاگرام و تلگرام” در پایگاه خبری ارتباط امروز تهران برای خواندن مطلب وارد لینک زیر شوید : http://www.ertebatemrooz.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/416-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.html

12-30-2016-9-37-58-pm
آژیر خطر در کمین فضای کسب و کار حرفه‌ای ایران

درج مطلب اینجانب تحت عنوان “آژیر خطر در کمین فضای کسب و کار حرفه‌ای ایران” در پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد تهران برای مطالعه مطلب وارد لینک زیر شوید : http://tehraneconomy.ir/62173/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/ادامه مطلب