|
|

همه مطالب تک نوازی های ویولن

1-1-2017-8-19-23-pm
با آرزوی سالی سرشار از عشق-۲۰۱۷

نوازنده ویولن : مرجان جانقربان ملودی : love story

12-2-2016-8-43-09-pm
تکنوازی ویولن ۸
10-17-2016-9-38-58-pm
تکنوازی ویولن ۷
10-17-2016-9-36-06-pm
تکنوازی ویولن ۶
10-17-2016-9-33-42-pm
تکنوازی ویولن ۵
10-17-2016-9-29-24-pm
تکنوازی ویولن ۴
10-17-2016-9-26-44-pm
تکنوازی ویولن ۳
12-6-16-violin-studio-recital
تکنوازی ویولن ۲